8 évfolyammal működő nevelési művészeti oktatási intézmény

 • nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
 • iskolai intézményi étkeztetés
 • napközi otthoni és tanulószobai ellátás
 • sportcélok és feladatok
 • intézményi vagyon működtetése
 • alapfokú művészeti oktatás – néptáncművészet
 • sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása
 • oktatási célok és egyéb feladatok
 • könyvtári tevékenység

Nem kötelező tanórai foglalkozások:

 • felzárkóztatás
 • tehetséggondozás
 • szakkörök
 • logopédiai és dyslexia megelőző foglalkozások

Tanórán kívüli foglalkozások:

 • ingyenesen
 • a tanítás kezdete előtti felügyelet
 • rendszeres egészségügyi felügyelet
 • énekkar és a pedagógiai programban szereplő művészeti tevékenység
 • könyvtár működése
 • osztályozó, javító és év végi vizsgák
 • diákönkormányzat működése
 • diák sportkör működtetése
 • térítés ellenében igénybe vehető tevékenységek
 • tanulmányi kirándulások
 • táborok
 • bizonyos tanulmányi és szaktárgyi versenyek
 • úszás oktatás szervezése
 • igény esetén az intézmény kiegészítő szolgáltatást végezhet:
 • önköltséges tanfolyamok és szakkörök (Az ebből származó bevétel az alapellátás színvonalát emelje.)

Leave Comment