• Közös akarattal arra törekszünk, hogy munkánk középpontjában mindenkor a tanuló és annak érdeke álljon. Minden tanulónk számára színvonalas oktatást biztosítunk, törekszünk arra, hogy tehetségének megfelelően a lehető legtöbbet hozza ki önmagából.
  • Nevelő-oktató munkánk alapja a tanulók érdeklődésére, aktivitására, egyéni sajátosságaira, fejlődési ütemére épülő személyiségfejlesztés. Elsődlegesnek tartjuk tanulóink egyéni képességfejlesztését, nevelését.
  • Kiemelten fontos számunkra, hogy tanulóink harmonikus, kiegyensúlyozott, a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak. Mindezt segítő, támogató, szakképzett, probléma-érzékeny pedagógusokkal kívánjuk megvalósítani.
  • Munkánkat demokratikus vezetés mellett, jó munkahelyi légkörben, partnereinket bevonva végezzük. Tevékenységünket szolgáltatásnak tekintjük, amelyet a társadalmi és a partneri igényeknek megfelelően végzünk.
  • Céljaink elérésének mindenkori biztosítéka megújulásra kész, kreatív tantestületünk. Iskolánk dolgozói elkötelezettek a minőségi munka, a folyamatos intézményi fejlesztés, a partnerközpontú működés iránt.

Leave Comment