TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-028

EU

A projekt forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság

költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt neve:

A szili mikrotérségi iskola kompetencia alapú oktatásának fejlesztése

Társadalmi Megújulás Operatív Program  /TÁMOP/

Intézményünk a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben pályázati felhíváshoz csatlakozott.

Projekt főbb adatai:

A projekt célja:

A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-028 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a szili Szent István Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a projekt alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át át tartó megalapozását szolgáló képességek fejlesztése ás a kompetencia alapú oktatás elterjesztése az intézményünkben.

Ennek érdekében a pályázat a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek elterjesztése, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését célozta meg. A megvalósítás és a további fenntartás a szükséges szakmai ( tartalmi, módszertani ) fejlesztésekkel hozzájárul az intézményünk oktatásának minőségi javulásához

A projekt a következő kötelezően megvalósítandó implementációs tevékenységet írt elő a megvalósítás feltételeként:

 • Matematika kulcskompetencia. 2-3. évfolyam
 • Szövegértés-szövegalkotás: 5-7. évfolyam
 • Szociális-, életviteli-és környezeti kulcskompetencia: 6. évfolyam
 • Életpálya-építési kulcskompetencia: 5-7. évfolyam
 • Szakrendszerű oktatás tantárgyi bontás nélküli műveltségterület: 5-7. évfolyam
 • Három hetet meghaladó projekt: A keszeg-ér élővilága: 7. évfolyam
 • Témahét megszervezése. Egészség hét: 5. évfolyam
 • Moduláris oktatási program: Korcsolyázni tanulunk: 3. évfolyam
 • Tantárgytömbösített oktatás bevezetése: 5-7. évfolyam

Jó gyakorlatok átvétele:

 • Gyógy-és fűszernövények termesztése, felhasználása, illóolajok használata: az egészséges életvitelre nevelés egy lehetséges alternatívája
 • Gyors szűrés, mérés óvodák, és első, második évfolyamosok részére

Saját innovációk kidolgozása:

 • Szövegértés-szövegalkotás kompetencia alapú oktatásának kidolgozása
 • Matematika kulcskompetenciához tartozó tanmenet kidolgozása, integrálása a helyi tantervbe
 • Életpálya-építés kompetenciához tartozó tanmenet kidolgozása, integrálása a helyi tantervbe
 • Tantárgytömbösítés az 5. és 7. évfolyamon
 • tanórai differenciálás, kooperatív tanulás bevezetése, integrálása a helyi tantervbe
 • Korcsolyázni tanulunk modul a 3. évfolyamon
 • Egészséges életmód hete
 • Keszeg-ér projekt

Kedvezményezett neve és elérhetôsége

Szil Község Önkormányzata

9326 Szil Hunyadi tér 3 96/275-191

 • Közreműködô szervezet neve és elérhetôsége

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. (1055 Budapest, Bihari János utca 5. )

www.okmt.hu

www.nfu.hu