Életpálya-építés kompetencia – Győrben jártunk

Az ötödik osztályos tanulók, az Életpálya-építés című tantárgy keretében ismerkedtek a megyeszékhellyel.

Az öt modul első három órája a tanulmányi kirándulás előkészítése SSA45303köré volt csoportosítható. A modulcsoport a társadalomismeret történelem, a földünk és környezetünk-ember a természetben/természetismeret és vizuális nevelés/rajz tantárgyakra épült.

Célja volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a tágabb környezet, a megyeszékhely történelmével, életével, szerepköreivel. Gyűjtsenek információkat képek megfigyeléséből hallott és olvasott elbeszélő szövegekből, térképről. Tudjanak térben és időben tájékozódni.

A kirándulás megtervezésekor időtervet készítettünk, melyhez mellékeltük az útvonal tervet is. Az egyes csoportok különféle megfigyelési szempontokat kaptak pl.: Gyűjtsétek össze a természeti látnivalókat, nevezzétek meg milyen emlékműveket, szobrokat láttatok, mi a kapcsolatunk a helyszínnel? Milyen intézményeket ismertetek fel? Írjátok le az épületben folyó tevékenységeket! Mi látható a Xantus János Múzeumban? Milyen érdekességeket tudtok mondani róla? Ismertessétek a vár rövid történetét!

DSC00470

A kirándulás során a tanulók hol csoportban, hol párokban, hol hármat dolgoztak együtt. Volt, aki fényképeket készített, volt aki a képek sorrendjét jegyezte, hogy majd a tablón azokat sorrendbe tudják rakni. A modul utolsó két óráján a gyűjtött anyagot dolgoztuk fel. A cél az ok okozati összefüggések megláttatása volt – szerzett tapasztalatokra építve – a nagyváros szerkezetének, társadalmi, környezeti értékeinek és problémáinak felismerése. A tanulók tablókat készítettek, melyekkel az osztály falát díszítették, kiállítást rendeztek a feldolgozott anyagból. Tervünk, hogy munkájukat bemutatjuk falunk honlapján is.

DSC00457

DSC00390

24

DSC00456