TIOP-1.1.1/09/1 projekt

EU

A projekt forrását az  Európai Regionális Fejlesztési Alap  és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Projekt főbb adatai:

 

Projekt neve: TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0110 A szili mikrotérségi iskola informatikai infrastruktúrális fejlesztése

Megítélt összeg: 12.337.250 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Projekt leírás (általános leírás, műszaki adatok):

A projekt közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében. A projekt hozzájárul az IKT-val támogatott 1:1 (1 diák/1 számítógép) oktatási környezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez a közoktatásban. Az 1:1 IKT-val támogatott környezet az IKT-val támogatott oktatás eszközrendszerének azon következő generációja, amelyben a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik, és amely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a kooperatív technikák fejlesztését.

Továbbá a projekt hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetencia fejlesztő oktatás alkalmazása során. A projekt keretében megvalósított infrastruktúra fejlesztés hozzájárul az elektronikus mérés-értékelés, valamint az oktatási adminisztráció elterjesztéséhez.

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Szil Község Önkormányzata

9326 Szil Hunyadi tér 3 96/275-191

Közreműködô szervezet neve és elérhetősége:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezelő (1055 Budapest, Bihari János utca 5. )

www.wekerle.gov.hu

Hiperhivatkozás a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az Irányító Hatóság és a Közreműködô Szervezet honlapjára

Irányító Hatóság: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)

www.nfu.hu