Tanévnyitó

Tanévnyitó 2017. szeptember 1. 8:00 óra Könyvosztás: A tanévnyitó után az osztályfőnöki óra keretében

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-028

A projekt forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projekt neve: A szili mikrotérségi iskola kompetencia alapú oktatásának fejlesztése Társadalmi Megújulás Operatív Program  /TÁMOP/ Intézményünk a „Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben pályázati felhíváshoz csatlakozott. Projekt főbb adatai: A projekt célja: A TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-028 Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás

Életpálya-építés kompetencia – Győrben jártunk

Az ötödik osztályos tanulók, az Életpálya-építés című tantárgy keretében ismerkedtek a megyeszékhellyel. Az öt modul első három órája a tanulmányi kirándulás előkészítése köré volt csoportosítható. A modulcsoport a társadalomismeret történelem, a földünk és környezetünk-ember a természetben/természetismeret és vizuális nevelés/rajz tantárgyakra épült. Célja volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a tágabb környezet, a megyeszékhely történelmével, életével, szerepköreivel.